Illustraties gebruiken in Word

Een document opvrolijken kan met plaatjes, illustraties, vormen etc. Binnen Word 2007 is er een geheel nieuw menu gekomen waarin u allerlei zaken kunt toevoegen om een document te illustreren.

Stap1
Klik bovenaan op de tekst “invoegen”
U ziet nu het menu veranderen in het onderstaande plaatje.

U kunt in het bovenstaande menu:

– Een afbeelding toevoegen uit uw bestanden: Met de optie bladeren kunt u zoeken naar een plaatje voor u document en deze vervolgens invoegen.

– Een illustraties toevoegen: Een illustratie is een vaste afbeelding op uw computer. Word 2007 is uitgebreid met vele nieuwe illustraties. Zeker de moeite waard om hier even naar te kijken.

– Ook zijn er vormen in te voegen o.a. lijnen, blokpijlen, stroomdiagrammen en toelichtingen. Als u een vorm heeft ingevoegd heeft u verschillende mogelijkheden om het figuur op te maken zo kunt u de kleur van de vorm opmaken, schaduw achter de vormen maken en de positie van de vorm wijzigen. Zie hieronder een voorbeeld.

  

– Een nieuwe functie binnen Word 2007 is SmartArt. Met SmartArt kunt u de informatie visueel overbrengen. Hiervoor heeft u vele vormen tot beschiking.

– Diagram. Binnen het document kunt u ook verschillende soorten diagrammen invoeren. Met een koppeling naar Excel kunt u de rekenkant van de diagrammen wijzigen.