Afbeelding in website

Met HTML kan je plaatjes en afbeeldingen toevoegen aan je website. Het toevoegen van plaatjes gaat door middel van:

<img src=”plaatje.jpg”>

Het plaatsen van deze tag geeft de afbeelding weer.

Dit zijn enkele mogelijkheden om mee te geven in de tag:
-height (hoogte in pixels)
-width (breedte in pixels)
-border (rand weergeven, geef 0 voor geen rand)
-alt (beschrijving van de afbeelding)
-align (uitlijning van de afbeelding)

Een voorbeeld van een afbeelding van 100 pixels breed en 50 pixels hoog met de beschrijving ’test’, zonder rand en gecentreerd geeft de volgende code:

<img src=”plaatje.jpg” height=”50″ width=”100″ border=”0″ alt=”test” align=”center”>

Van een plaatje een link maken kan ook. Dit doe je door zoals altijd een link te maken alleen dan op de plek van de tekst de code voor het plaatje te zetten. Je krijgt dan zoiets:

<a href=”https://www.link.hier”> <img src=”plaatje.jpg” height=”50″ width=”100″ border=”0″ alt=”test” align=”center”> </a>